Strona główna » Oferta » Usługi szkoleniowe » Szkolenia dla pracowników oświaty Kraków

Szkolenia dla pracowników oświaty Kraków

Celem przeprowadzanych szkoleń pracowników oświaty Kraków jest wzrost wiedzy i rozwój nauczycieli. Na podstawie wieloletniego doświadczenia identyfikujemy potrzeby szkoleniowe pracowników oświatowych w Krakowie w odniesieniu do zadań, które wykonują lub mają wykonywać. Wspieramy kadrę kierowniczą w podejmowaniu decyzji o typie szkolenia i określaniu pożądanych rezultatów, a także oceniamy rzeczywiste wyniki szkolenia w odniesieniu do oczekiwań zleceniodawcy. Prowadzimy też szkolenia dla pracowników oświaty w Krośnie.

Z przygotowywanych przez nas szkoleń mogą korzystać wszyscy pracownicy oświaty. Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte oraz konsultacje indywidualne. Wybór tematyki pozostawiamy naszym klientom. Szkolenia dla pracowników oświaty w Krakowie mogą dotyczyć wdrażania nowych programów, sposobu postępowania i przestrzegania, a także tworzenia procedur, nowelizacji dokumentacji i wielu innych tematów. Natomiast szkolenia indywidualne kierujemy do wszystkich zainteresowanych nauczycieli oraz organów prowadzących placówki oświatowe. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możliwe jest wypracowanie nowych rozwiązań, które pomogą w efektywnym prowadzeniu i zarządzaniu placówką oświatową w Krakowie.

Plan szkoleniowy może być zintegrowany z zadaniami zespołu, potrzebami danej placówki oświatowej, sytuacją finansową, wymaganiami stawianymi pracownikom, a także z utrzymaniem dobrego klimatu pracy. Wyjaśniamy znaczenie regulaminów wewnętrznych i innych przepisów określających obowiązki oraz prawa pracowników i wzajemne relacje na linii przełożony-podwładny. Uczymy, jak rozwiązywać konflikty w środowisku pracy i jakie działania dyscyplinujące są potrzebne w danej placówce oświatowej w Krakowie lub w okolicy.