Strona główna » Oferta

Oferta

Prowadzona działalność koncentruje się na oferowaniu usług doradztwa prawnego z zakresu prawa oświatowego dla organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz dla szkół i placówek oświatowych. Przedmiotem działalności jest pomoc stała lub doraźna w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych w szczególności z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, zatrudnianiem kadry pedagogicznej oraz pracowników niepedagogicznych, a także udzielaniem dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty prywatne. W tym zakresie prowadzone są również szkolenia dla kadry kierowniczej oświaty oraz rady pedagogicznej.

Zakres świadczonych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klientów.

W tym zakresie istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego lub otwartego.