Blog

Szkoła to miejsce, w którym kształcą się i wychowują nowe pokolenia. Prowadzenie takiej placówki to ogromne wyzwanie, a obowiązek ten cięży zarówno na nauczycielach, jak i na dyrektorach. Nic więc dziwnego, że muszą oni stale poszerzać swoje kompetencje. Jak mogą to robić? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Zmiany w podręcznikach, nowe technologie i metody nauczania, sprawiają, że pracownicy oświaty muszą stale podnosić swoje kwalifikacje. W pracy nauczyciela istotne jest wykształcenie pedagogiczne. Jednak ciągłe doskonalenie i dokształcanie, daje szansę na rozwinięcie swojej ścieżki kariery. A przede wszystkim pozwalają szybciej i skuteczniej wypełniać obowiązki służbowe. Dotyczy to nauczycieli specjalizujących się w różnych kierunkach, ale też administracji placówek oświatowych.